Ugrás a tartalomhoz

Hitoktatás

Gyermekek hitre nevelése

Hitünk átadásának elsődleges helyszíne a család. A plébániák örömmel állnak a családok mellé ebben a tevékenységben.

Plébániánk igyekszik a legkisebbeket is megszólítani: a baba-mama klub, a családi szentmiséken elhangzó gyermekevangelizáció, az ünnepekhez kapcsolódó közösségi tevékenységek nekik (is) szólnak.

Hittan „órákkal”, helyesebben fogalmazva hitre nevelő foglalkozásokkal először az óvodában találkozhatnak a gyermekek. A középsős és nagycsoportos óvodások hetente egy alkalommal játékos biblia-ismerkedő foglalkozáson vehetnek részt. Az eddigi évek tapasztalata alapján a gyermekek örömmel és érdeklődéssel kapcsolódnak be ezekbe az alkalmakba.

A foglalkozások célja: Isten szavának, a Biblia üzenetének továbbadása. A hagyományőrző óvoda jeles napjai nem egyszer egy-egy szenthez (Szent Márton, Szent Erzsébet, Szent Miklós, Szent György – templomunk védőszentje) kapcsolódnak. Ilyenkor a foglalkozások témája is az adott ünnephez igazodik.

A kis gyermekek nyelve a játék, ezért bábozással, szerepjátékokkal, keresztény gyermekdalokkal, sok szemléltető eszközzel, esetenként kézműves tevékenységgel visszük közelebb Isten szavát ehhez a korosztályhoz.

Az általános iskolában heti egy alkalommal Katolikus hit- és erkölcstan választható tantárgy keretein belül történik hitre nevelés. A hittan órákon az ECCLESIA Könyvkiadó hittankönyv sorozatát használjuk. A hittankönyvek a mai kor gyermekeinek szólnak, ösztönzik a kreativitást, a közösségben gondolkodást és a lexikális tudás mellett kiemelik a nevelői célzatot. A hittan órák célja az ismeretek átadásán túl az, hogy a gyermekek átérezzék: Isten szeret bennünket, jót akar nekünk és a barátságát kínálja.

Elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő szentségi katekézis a plébánián történik hetente egy plusz óra keretében. A felkészítések során fontos szerepet kap a közös játék, az együttlét öröme.

Az elsőáldozásra való készület ideje jellemzően a 3. osztály, de nem ritka, hogy magasabb évfolyamokból kapcsolódnak be gyermekek. A készülethez hozzá tartozik a rendszeres részvétel a szentmiséken. A felkészítést végzi Galba Viktorné (Nóra néni) hitoktató.

A bérmálkozás ajánlott életkora 16 év, melyet 2 év felkészülés előz meg. A felkészítést végzi Molnár András plébániaszervező diakónus.